KOMIL-VK s.r.o., 044 14 Čaňa

Prenájom kontajnera

Disponujeme vlastným nákladným autom s nosičom hákových kontajnerov pre obsluhu vlastných zákaziek alebo na objednávku.

Pomôžem Vám s vývozom sutín, rôzneho stavebného odpadu, hliny, kamenia, či konárov. Kontajner môže u Vás ostať aj niekoľko dní.

Možný aj dovoz štrkov, pieskov, hliny a pod.