KOMIL-VK s.r.o., 044 14 Čaňa

zdroje tepla

Zdroje tepla môžme rozdeliť na 2 hlavné kategórie súčasnosti.

Tepelné čerpadlá patria k moderným ekologickým obnoviteľným zdrojom energie s efektívnou spotrebou energie pre vykurovanie, chladenie a ohrev vody.  Najbežnejšie sú vzduch-voda, za nimi nasledujú zem-voda s plochým zemným kolektorom. Sú ešte o trochu efektívnejšie ako vzduch-voda kvôli stálej teplote podložia, a dokážu pasívne chladiť. To znamená bez zapnutia kompresora, iba čerpadlo točí chladnú vodu z kolektora do chladenej podlahy alebo stropu.

Na tepelné čerpadlo Vám zariadime štátnu dotáciu z projektu Zelená domácnostiam až do výšky 3400eur.


Plynové kondenzačné kotly patria k úsporným zdrojom tepla a teplej vody. Využívajú kondenzačné teplo zo spalín. Pri správnom používaní majú účinnosť cez 100%. Úsporná náhrada za staré neefektívne atmosférické kotly, kde až 40% energie ide hore komínom.


Existujú aj elektrokotly a kotly na tuhé palivá či rôzne peletky, brikety a pod. Elektrické kúrenie patrí medzi najmenej ekonomickú prevádzku.