KOMIL-VK s.r.o., 044 14 Čaňa

Výhody kondenzačných kotlov

Výmenou starého kotla nič nepokazíte, naopak, UŠETRÍTE! Nebojte sa vymeniť Váš starý kotol ktorý slúži už niekoľko desaťročí. Ku cti mu slúži iba tá výdrž. Nič viac.

  • vysoká spotreba
  • nízka účinnosť kotla, okolo 40% využitia energie z plynu, zvyšok ide hore komínom
  • Nemožnosť regulovať výkon, staré kotly majú iba 2 módy iba ON/OFF, a reguláciu teploty vody, to znamená že kotly idú nárazovo na plné výkony a vysoké teploty
  • ohrev TÚV je často riešený iným, ďalším zdrojom buď plynovým ohrievačom alebo elektrickým zásobníkom, každý kw energie navyše je zbytočný, to je ako auto s dvoma motormi

Nový kondenzačný kotol Vám prinesie tieto výhody:

  • nízka spotreba
  • účinnosť kotla cez 100%, je to tým že využíva aj odpadové teplo z komína
  • plynulá reguácia (modulácia) výkonu, kotol funguje iba v takom výkone aký práve potrebuje. Plný výkon využíva iba pri ohreve TÚV v zásobníku
  • ohrev TÚV prebieha automaticky tak, že pokles teploty si ani nevšimnete, zásobník vody je pripojený ku kotlu pod ním, alebo aj vedľa neho na stene
  • získate tým úsporu energie za druhý zdroj na ohrev teplej vody