KOMIL-VK s.r.o., 044 14 Čaňa

Tepelné čerpadlo Kluknava

POSLEDNÉ REalizácie


V staršom rodinnom domčeku v obci Kluknava sme montovali tepelné čerpadlo typu Zem-voda so zemným kolektorom s kúrením do pôvodných radiátorov a ohrevom teplej úžitkovej vody. Tepelné čerpadlo značky alpha innotec SWC a zemný kolektor dĺžky približne 320 metrov uložený v jednom výkope!

Výhody:

  • stabilná teplota podložia ako zdroja počas celého roka
  • pasívne chladenie
  • nízka hlučnosť
  • dlhá životnosť

    Samozrejme zákazník využil dotáciu Zelená domácnostiam.