KOMIL-VK s.r.o., 044 14 Čaňa

Výstavba vodovodnej a kanalizačnej prípojky v Košiciach

Pre zákazníka sme v Košiciach realizovali pripojenie budúceho domu na verejný vodovod a kanalizáciu formou dodávky na kľúč. Začali sme vyrezaním asfaltu, vysekaním podkladového betónu a vykopaním jamy. Následne sme už ručne našli a obnažili potrebné potrubia. Na druhej strane cesty sme zelenom páse pripravili ďalšiu jamu kvôli pretláčaniu zemnou raketou, aby sme nemuseli prekopať celú cestu a neobmedziť obyvateľov.

Pokračovali sme osadením vodomernej a kanalizačnej šachty do suchého betónu, vodovodnú a kanalizačnú rúru sme potiahli 25 metrov dozadu na pozemku, bližšie k budúcej stavbe.

Všetko obsypané pieskom, výkopy zasypané a zhutnené. Našu prácu sme dokončili úpravou rozkopanej cesty do pôvodného stavu asfaltovaním. Nakoniec sme pre zákazníka realizovali aj príjazdovú cestu na pozemku, a vjazd do dvora z cesty sme vybetónovali, osadili obrubníky a zaliali asfaltom.